Slider

เป้าหมายของพวกเราคือการเป็น 「ธุรกิจสื่อสารด้านโลจิสติกส์」

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังที่มีต่อบริษัทโลจิสติกส์ก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ บริษัทเซนโคมุ่งหวังที่เป็นบริษัทคู่ค้าด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและสังคม โดยการวางรากฐานของระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งไปสู่การสร้าง SCM (Supply Chain Management) หาโอกาสในการลงทุนกับ Outsource และสร้างระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับสังคมทีเปลี่ยนแปลงและการมุ่งสู่ความเป็นสากล เป็นต้น
» อ่านเพิ่มเติม

ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ธุรกิจของเราเติบโตอย่างมั่นคงในประเทศไทย ซึงเป็นศูนย์กลางของประเทศต่างๆในอาเซียน เช่น กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม เป็นต้น เราได้นำระบบที่ทันสมัยเข้ามาซัพพอร์ตงาน Forwarding งาน Third-Party Logistic ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง และการขนส่งสินค้าแช่เย็น-แช่แข็ง
» อ่านเพิ่มเติม

ขยายสาขาจากประเทศญีปุ่นสู่สากล

เซนโคให้บริการศูนย์กระจายสินค้าที่มีศักยภาพหลากหลายสำหรับการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมการขนส่งทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เราคำนึงถึงลักษณะจำเพาะและปริมาณสินค้า ระยะทางในการขนส่ง ความเร่งด่วนของเวลา เป็นต้น เพื่อบริหารการขนส่ง และคลังเก็บสินค้าที่เหมาะสม ในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง อีกทั้ง เรายังให้บริการด้วยความใส่ใจแม้จะเป็นรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกันกับที่ญี่ปุ่น ด้วยการขนส่งหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและนอกประเทศ และการบริหารจัดการการกระจายสินค้าให้แก่คุณ
» อ่านเพิ่มเติม

คุณพร้อมที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนสังคมแล้วหรือยัง

เซนโคคือกลุ่มบริษัทที่ชำนาญการด้านการขนส่ง ในสังคมที่การขับเคลื่อนของสิ่งของไม่มีหยุดนิ่ง ความต้องการในสิ่งของของคนเราเองก็ไม่มีวันหยุด ในโลกที่การขนส่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้ว เซนโค ในฐานะกลุ่มบริษัทฯด้านการขนส่งที่ทำให้สังคมขับเคลื่อนไปนั้น กำลังมองหา "บุคคลที่มีความคิดริเริ่มและลงมือทำได้ด้วยตนเอง" และ "บุคคลที่มีความมั่นใจและมีความตั้งใจในการทำงาน" มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของเรา
» อ่านเพิ่มเติม

เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

กรุณาฝากข้อความของคุณเกี่ยวกับการนัดหมายสมัครงานที่นี่ พนักงานของเราจะติดต่อกลับในภายหลัง
» อ่านเพิ่มเติม